Medžlis Islamske zajednice Živinice

Switch to desktop Register Login

Hutba Glavnog imama Sedina ef Karića - džamija Islamski centar Živinice

 

Slava i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu dž.š.  Allahovi blagoslovi i mir neka su na poslanika Muhameda a.s. koji nas je poučio jednakosti i  pravdi, njegovu časnu porodicu, vijerne ashabe i sve muslimane koji su promicali i branili  istinu.

 

Slava i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu dž.š.  Allahovi blagoslovi i mir neka su na poslanika Muhameda a.s. koji nas je poučio jednakosti i  pravdi, njegovu časnu porodicu, vijerne ashabe i sve muslimane koji su promicali i branili  istinu.

Draga braćo, čestita omladino!!!!! 

Budimo,  u svakom danu u kojem osvanemo, na svakom našem koraku, zahvalni dragom  Allahu, našem Stvoritelju, što nas je  milošću svojom i  hidajetom  učinio muslimanima.  Islam je naša   najveća  vrijednost i polog za sreću na  oba svijeta, ko toga nije svjestan  nije iskreno ni zahvalan,  a nezahvani su uvijek nesretni i tjeskobni.  Islam  i  šerijat kao njegov pravni okvir  je, osim nama, muslimanima,  garant blagostanja, slobode i pravičnosti  i drugim ljudima koji nisu muslimani. To nam potvrđuje višestoljetna, bogata, islamska tradicija.

Posljenjih nekoliko dana  naša pažnja je usmjerena  na dva događaja koji nam teško padaju,  prvi je da su cionisti  zabranili muslimanima  da klanjaju u  džamiji Al Aksa,  a drugi puštanje van zatvorskih zidina  zločinca  bez da je donešena presuda Međunarodnog suda o zločinima koje je počinio nad muslimanima i nemuslimanima.   Ova dva događaja  nas  duboko pogađaju  i podsjećaju  nas koliko su drugi u islamu i islamskom pravnom okviru slobodni  sa pravima i obavezama  a zapravo koliko smo mi u njihovim pravnim sistemima diskriminirani.

 Sa druge strane to nam govori koliku zahvalnost dragom Bogu dugujemo što nas je obavijestio  da  je  naša snaga i sreća u  Njegovom  programu ( šerijatu ) i našem jedinstvu   a  udaljavanje od tog programa  i nesloga vodi u   očaj  i  propast.

Prednost  šerijata ( koji je svevremen i univerzalan jer je od dragog Boga uputa čovjeku ) u odnosu na demokratska pravna dostignuća koja opet imaju zahvaliti na islamskom sistemu vrijednosti -  istaknut ćemo danas  kroz tri   temeljne, univerzalne slobode  i  vrijednosti koje se tiču svakog čovjeka a ne samo muslimana :

Jednakost ljudi!

Francuska revolucija koja nam je poznata, označila je početak perioda koji je oslobodio zapadnog čovjeka od diskriminacije i nejednakosti.  A dvanaest stoljeća  prije te revolucije, čije je jedno od gesla bilo i  jednakost, Islam je uspostavio opće načelo  i to kao obavezu prema Bogu, da su svi ljudi jednaki!!! A zašto, zato što svi potičemo od Adema a.s.  "O ljudi" , kazao je Poslanik a.s. na Oprosnom hadzu,  " vas je Allah stvorio od jednog pretka i svi potječete od Adema, a Adem je od zemlje stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji ga se najviše boji. Nema prednosti Arap nad  nearapom, niti nearap nad Arapom, osim po vjeri"!

Dakle! Bez obzira na boju, rasu, porijeklo ili ma kakvo obilježje, ljudi su jednaki. To je Muhammed a.s. sproveo u život.  Svojom praksom  doslovno je sprovodio u život islamsku postavku  o jednakosti ljudi.  Nikakavu diskrimnaciju nije dozvoljavao.  Svom snagom je čuvao ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka  i takav odnos prenosio na svoje ashabe.  Nije dozvolio ni aluziju na  postojanje klasa i rasa i da spomenemo,  energično je reagovao na uzrečicu  ashaba Ebu Zerra  kada je jednom muslimanu rekao da je sin Crnkinje i prigovorio mu da u sebi zadržava ostatke poganskog, predislamskog. Što Ebu Zerr više nikada nije učinio.  S potpuno prečišćenim pojmovima o jednakosti ljudi islamska ideologija  prešla je granice Arabijskog poluotoka i ubrzo bila kalemljena po čitavom svijetu,  da bi kroz stoljećnu ljudsku istoriju bivala nepravedno suzbijana i nakaradno objašnjena.

Jednakost  ljudi moguće je  ostvariti samo kroz apsolutnu pravdu i pravičnost  što je drugi osnov za ovozamaljsko  ljudsko zadovoljstvo.

Islamsko učenje pretendira na uspostavljanje pravednog poretka  i  svojim instrumentima garantira ličnu i materijalnu sigurnost. Pred šerijatom su i optuženi i tužitelj  izjednačeni. Predstavnik izvršne vlasti i podanik pred zakonom su jednaki, bogati i siromašni  jednako tako.  Islamska istorija bogata je  briljantnim  primjerima, naročito iz perioda prvih halifa, kako je sudsko pravo bilo neprikosnoveno.   Jer,  islam zagovara pravdu za više, Božanske ciljeve, a ne za  uski interes pojedinca ili grupe ili rase,  ili čak za pripadnika jedne vjere. Islamski je cilj osigurati opću pravednost   a ne pojedinačnu...

Poslanik a.s. je kazao: "Kada bi i Fatima, kći Muhamedova ukrala, ruka bi joj bila odrezana"  Harun er Rešidova supruga je pokušala da odgodi neke finansijske obaveze pa je kadija prisilio da na vrijeme izvrši svoje obaveze!! itd...

Opštim slobodama koje se ogledaju kroz slobodu misli, nauke i stvaralačkog djelovanja, što predstavlja treću vrijednost za ljude i čovječanstvo u cijelosti, Islam daje  punu podršku i samo  tako se može objasniti kulturna islamska bujica .....

Čak i onda  kada se radi o idejnim revolucionarima  koji su se kroz  razvoj islamskog društva pojavljivali, islamsko učenje zauzima  human  i tolerantan stav.  Islamska povijest bilježi, kada su se pojavile Haridžije, odlučeno je da se prije svega delegira pregovarač koji će s njima razgovarati. Tako je delegiran Ali ibn Abbas koji je s njima vodio duge i iscrpne razgovore.  Na kraju je onima koji su ostali na pogrešnom putu kazao :" Ostanite na svojim pozicijama,  ali se čuvajte da krv proljevate i nekome zlo nanosite.  U protivnom, oružano ću istupiti  protiv vas“.

10748759 875974179102814 1407849457 n

Dakle Islam poziva  na vjerovanje u Allaha dž.š. ali nikoga ne prisiljava niti dozvoljava ikakav instrument  koji  koji bi silom islamizirao. 

 

Njegovo jedino sredstvo, islamsko,  leži u logičnosti dokaza i snazi argumenta i dokumenta...  Lična, individualna sloboda u Islamu naročito je naglašena. Član islamskog društvenog uređenja  ima punu slobodu kretanja, naseljavanja, zaposlenja  i svega drugog čije djelovanje nije u suprotnosti s izričitim kur'anskim principima.    Dok je lslam dokidao  ropstvo i udarao temelje slobode, stoljećima su europljani slali lađe robova prema Americi, a poznato je i to da je kraljica Elizabeta I bila najveći trgovac robljem. 

 

U suri Kurejš  Allah dž.š. kaže:

 

- neka se oni Gospodaru Hrama ovoga klanjaju,

 

- koji ih gladne hrani i od straha brani.

 

Dakle, od nekoliko riječi izložen je čitav jedan sistem, data je platforma i načelan okvir u kome treba da živi jedan musliman: materijalna i lična sigurnost ( sigurnost bez strahova ), to su dva principa bez kojih se ne može zamisliti život uopšte, a pogotovo  život čovjeka savremenog doba.  Jer, sve što danas nazivamo demokratskim, slobodnim, ne može se zamisliti bez ove osnove koju je Allah dž.š objavio poslaniku Muhamedu a.s..  Još da kažemo,  jedno bez drugoga  ne predstavlja ništa.  Ma kakve slobode bez materijalne  baze ili ma kakva izobilja imali bez slobode i sigurnosti ne mogu dati čovjeku  ono za čim teži..

 

Ovi temeljni, islamski, principi bili su osnova za  savremenu demokratiju zapadnog čovjeka u kojoj je trebalo da se zaštite slobode pojedinca. Tako je,  na tom putu,  na Opštoj skupštini Ujedinjenih naroda 1948. godine,  usvojena Deklaracija o ljudskim pravima koja ima  ukupno trideset članova koji okvirno čine sporazum o ljudskim pravima, ali za najznačajnije principe se smatraju slijedeći:  Pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti.   Pravo na obrazovanje. Pravo na zaposlenje i socijalnu sigurnost.  Pravo na puno učešće u kulturnom životu.  Sloboda od torture ili svirepog, nehumanog tretiranja ili kazne.  Sloboda mišljenja, uvjerenja i vjeroispovijesti.  Sloboda izražavanja i mišljenja.

 

Na ovom   demokratskom dostignuću, draga braćo, zapadni čovjek zahvalnost duguje Islamu i šerijatu!!! Ipak, mehanizmi i organizacije za zaštitu navedenih principa nisu dosljedni u odbrani i zaštiti onih  koji  ih najviše poštuju, muslimanima. Na početku smo kazali  šta nas boli, naša prava se uskraćuju  bez straha  od odgovornosti,  na našu krv  i muslimansko dostojanstvo svako se može osokoliti  bez  bojazni da će za to, na ovom svijetu, odgovarati!!!!!

 

Na kraju da zaključimo!  Naša sreća, slobode i blagostanje zavise od našeg međumuslimanskog uvažavanja, jakih i složnih safova, međusobne bratske ljubavi i  uvažavanja,  a tuđa  ruka, kako kaže poslovica, svraba ne češe!!!

 

Svemogući Gospodaru! Hvalimo Te i za pomoć molimo, molimo Te da nam oprostiš i  Tebi se obraćamo; molimo Te da nas zaštitiš od poroka naših duša i  zlih dijela naših.

 

Udalji od nas naše dušmane  i popravi naše stanje!!   Amin !

 

 

 

Medžlis Islamske zajednice Živinice

Hutba Glavnog imama Sedina ef Karića - džamija Islamski centar Živinice

 

Slava i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu dž.š.  Allahovi blagoslovi i mir neka su na poslanika Muhameda a.s. koji nas je poučio jednakosti i  pravdi, njegovu časnu porodicu, vijerne ashabe i sve muslimane koji su promicali i branili  istinu.

 

Slava i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu dž.š.  Allahovi blagoslovi i mir neka su na poslanika Muhameda a.s. koji nas je poučio jednakosti i  pravdi, njegovu časnu porodicu, vijerne ashabe i sve muslimane koji su promicali i branili  istinu.

Draga braćo, čestita omladino!!!!! 

Budimo,  u svakom danu u kojem osvanemo, na svakom našem koraku, zahvalni dragom  Allahu, našem Stvoritelju, što nas je  milošću svojom i  hidajetom  učinio muslimanima.  Islam je naša   najveća  vrijednost i polog za sreću na  oba svijeta, ko toga nije svjestan  nije iskreno ni zahvalan,  a nezahvani su uvijek nesretni i tjeskobni.  Islam  i  šerijat kao njegov pravni okvir  je, osim nama, muslimanima,  garant blagostanja, slobode i pravičnosti  i drugim ljudima koji nisu muslimani. To nam potvrđuje višestoljetna, bogata, islamska tradicija.

Posljenjih nekoliko dana  naša pažnja je usmjerena  na dva događaja koji nam teško padaju,  prvi je da su cionisti  zabranili muslimanima  da klanjaju u  džamiji Al Aksa,  a drugi puštanje van zatvorskih zidina  zločinca  bez da je donešena presuda Međunarodnog suda o zločinima koje je počinio nad muslimanima i nemuslimanima.   Ova dva događaja  nas  duboko pogađaju  i podsjećaju  nas koliko su drugi u islamu i islamskom pravnom okviru slobodni  sa pravima i obavezama  a zapravo koliko smo mi u njihovim pravnim sistemima diskriminirani.

 Sa druge strane to nam govori koliku zahvalnost dragom Bogu dugujemo što nas je obavijestio  da  je  naša snaga i sreća u  Njegovom  programu ( šerijatu ) i našem jedinstvu   a  udaljavanje od tog programa  i nesloga vodi u   očaj  i  propast.

Prednost  šerijata ( koji je svevremen i univerzalan jer je od dragog Boga uputa čovjeku ) u odnosu na demokratska pravna dostignuća koja opet imaju zahvaliti na islamskom sistemu vrijednosti -  istaknut ćemo danas  kroz tri   temeljne, univerzalne slobode  i  vrijednosti koje se tiču svakog čovjeka a ne samo muslimana :

Jednakost ljudi!

Francuska revolucija koja nam je poznata, označila je početak perioda koji je oslobodio zapadnog čovjeka od diskriminacije i nejednakosti.  A dvanaest stoljeća  prije te revolucije, čije je jedno od gesla bilo i  jednakost, Islam je uspostavio opće načelo  i to kao obavezu prema Bogu, da su svi ljudi jednaki!!! A zašto, zato što svi potičemo od Adema a.s.  "O ljudi" , kazao je Poslanik a.s. na Oprosnom hadzu,  " vas je Allah stvorio od jednog pretka i svi potječete od Adema, a Adem je od zemlje stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji ga se najviše boji. Nema prednosti Arap nad  nearapom, niti nearap nad Arapom, osim po vjeri"!

Dakle! Bez obzira na boju, rasu, porijeklo ili ma kakvo obilježje, ljudi su jednaki. To je Muhammed a.s. sproveo u život.  Svojom praksom  doslovno je sprovodio u život islamsku postavku  o jednakosti ljudi.  Nikakavu diskrimnaciju nije dozvoljavao.  Svom snagom je čuvao ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka  i takav odnos prenosio na svoje ashabe.  Nije dozvolio ni aluziju na  postojanje klasa i rasa i da spomenemo,  energično je reagovao na uzrečicu  ashaba Ebu Zerra  kada je jednom muslimanu rekao da je sin Crnkinje i prigovorio mu da u sebi zadržava ostatke poganskog, predislamskog. Što Ebu Zerr više nikada nije učinio.  S potpuno prečišćenim pojmovima o jednakosti ljudi islamska ideologija  prešla je granice Arabijskog poluotoka i ubrzo bila kalemljena po čitavom svijetu,  da bi kroz stoljećnu ljudsku istoriju bivala nepravedno suzbijana i nakaradno objašnjena.

Jednakost  ljudi moguće je  ostvariti samo kroz apsolutnu pravdu i pravičnost  što je drugi osnov za ovozamaljsko  ljudsko zadovoljstvo.

Islamsko učenje pretendira na uspostavljanje pravednog poretka  i  svojim instrumentima garantira ličnu i materijalnu sigurnost. Pred šerijatom su i optuženi i tužitelj  izjednačeni. Predstavnik izvršne vlasti i podanik pred zakonom su jednaki, bogati i siromašni  jednako tako.  Islamska istorija bogata je  briljantnim  primjerima, naročito iz perioda prvih halifa, kako je sudsko pravo bilo neprikosnoveno.   Jer,  islam zagovara pravdu za više, Božanske ciljeve, a ne za  uski interes pojedinca ili grupe ili rase,  ili čak za pripadnika jedne vjere. Islamski je cilj osigurati opću pravednost   a ne pojedinačnu...

Poslanik a.s. je kazao: "Kada bi i Fatima, kći Muhamedova ukrala, ruka bi joj bila odrezana"  Harun er Rešidova supruga je pokušala da odgodi neke finansijske obaveze pa je kadija prisilio da na vrijeme izvrši svoje obaveze!! itd...

Opštim slobodama koje se ogledaju kroz slobodu misli, nauke i stvaralačkog djelovanja, što predstavlja treću vrijednost za ljude i čovječanstvo u cijelosti, Islam daje  punu podršku i samo  tako se može objasniti kulturna islamska bujica .....

Čak i onda  kada se radi o idejnim revolucionarima  koji su se kroz  razvoj islamskog društva pojavljivali, islamsko učenje zauzima  human  i tolerantan stav.  Islamska povijest bilježi, kada su se pojavile Haridžije, odlučeno je da se prije svega delegira pregovarač koji će s njima razgovarati. Tako je delegiran Ali ibn Abbas koji je s njima vodio duge i iscrpne razgovore.  Na kraju je onima koji su ostali na pogrešnom putu kazao :" Ostanite na svojim pozicijama,  ali se čuvajte da krv proljevate i nekome zlo nanosite.  U protivnom, oružano ću istupiti  protiv vas“.

10748759 875974179102814 1407849457 n

Dakle Islam poziva  na vjerovanje u Allaha dž.š. ali nikoga ne prisiljava niti dozvoljava ikakav instrument  koji  koji bi silom islamizirao. 

 

Njegovo jedino sredstvo, islamsko,  leži u logičnosti dokaza i snazi argumenta i dokumenta...  Lična, individualna sloboda u Islamu naročito je naglašena. Član islamskog društvenog uređenja  ima punu slobodu kretanja, naseljavanja, zaposlenja  i svega drugog čije djelovanje nije u suprotnosti s izričitim kur'anskim principima.    Dok je lslam dokidao  ropstvo i udarao temelje slobode, stoljećima su europljani slali lađe robova prema Americi, a poznato je i to da je kraljica Elizabeta I bila najveći trgovac robljem. 

 

U suri Kurejš  Allah dž.š. kaže:

 

- neka se oni Gospodaru Hrama ovoga klanjaju,

 

- koji ih gladne hrani i od straha brani.

 

Dakle, od nekoliko riječi izložen je čitav jedan sistem, data je platforma i načelan okvir u kome treba da živi jedan musliman: materijalna i lična sigurnost ( sigurnost bez strahova ), to su dva principa bez kojih se ne može zamisliti život uopšte, a pogotovo  život čovjeka savremenog doba.  Jer, sve što danas nazivamo demokratskim, slobodnim, ne može se zamisliti bez ove osnove koju je Allah dž.š objavio poslaniku Muhamedu a.s..  Još da kažemo,  jedno bez drugoga  ne predstavlja ništa.  Ma kakve slobode bez materijalne  baze ili ma kakva izobilja imali bez slobode i sigurnosti ne mogu dati čovjeku  ono za čim teži..

 

Ovi temeljni, islamski, principi bili su osnova za  savremenu demokratiju zapadnog čovjeka u kojoj je trebalo da se zaštite slobode pojedinca. Tako je,  na tom putu,  na Opštoj skupštini Ujedinjenih naroda 1948. godine,  usvojena Deklaracija o ljudskim pravima koja ima  ukupno trideset članova koji okvirno čine sporazum o ljudskim pravima, ali za najznačajnije principe se smatraju slijedeći:  Pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti.   Pravo na obrazovanje. Pravo na zaposlenje i socijalnu sigurnost.  Pravo na puno učešće u kulturnom životu.  Sloboda od torture ili svirepog, nehumanog tretiranja ili kazne.  Sloboda mišljenja, uvjerenja i vjeroispovijesti.  Sloboda izražavanja i mišljenja.

 

Na ovom   demokratskom dostignuću, draga braćo, zapadni čovjek zahvalnost duguje Islamu i šerijatu!!! Ipak, mehanizmi i organizacije za zaštitu navedenih principa nisu dosljedni u odbrani i zaštiti onih  koji  ih najviše poštuju, muslimanima. Na početku smo kazali  šta nas boli, naša prava se uskraćuju  bez straha  od odgovornosti,  na našu krv  i muslimansko dostojanstvo svako se može osokoliti  bez  bojazni da će za to, na ovom svijetu, odgovarati!!!!!

 

Na kraju da zaključimo!  Naša sreća, slobode i blagostanje zavise od našeg međumuslimanskog uvažavanja, jakih i složnih safova, međusobne bratske ljubavi i  uvažavanja,  a tuđa  ruka, kako kaže poslovica, svraba ne češe!!!

 

Svemogući Gospodaru! Hvalimo Te i za pomoć molimo, molimo Te da nam oprostiš i  Tebi se obraćamo; molimo Te da nas zaštitiš od poroka naših duša i  zlih dijela naših.

 

Udalji od nas naše dušmane  i popravi naše stanje!!   Amin !